ponSJV nl iPad

Page 8

Page 8

Deze pagina heeft Flash en javascript nodig.

Download gratis de nieuwste Flash Player !

Download Adobe Flash Player

Hoe zorgt Pon Power ervoor dat medewerkers in het buitenland veilig zijn?

“Voor een land stellen we in samenwerking met een externe partner een veiligheidsprotocol op. Daarvoor maakt deze partner gebruik van het Country Evaluation Model. Deze specialisten evalueren als het ware hoe het met de veiligheid van een land gesteld is. Dat heeft dus niets met de inhoud van het werk te maken, maar alleen met de omstandigheden in het betreffende land.”

Hoe ziet dat er in de praktijk uit?

“Met het Country Evaluation Model leggen we een land langs de meetlat. We kijken naar de omstandigheden in dat land en bepalen aan de hand daarvan of, en zo ja hoe, veilig het is om onze medewerkers daar hun werk te laten doen. Het gaat bijvoorbeeld over alleen op straat lopen, ook ’s avonds en ’s nachts, hoe het is als je een taxi wilt nemen, en hoe de kwaliteit van het kraanwater is.”

Daar is dan al veel expertise mee opgebouwd?

“Dat klopt, maar omstandigheden veranderen steeds. We moeten voortdurend bekijken hoe het op díe plaatsen in dát speciale land in díe periode gesteld is met de veiligheid. Hoe staat het met criminaliteit, is het politiek stabiel? Met welke natuurverschijnselen moeten we nu rekening houden? Dat kan steeds variëren, dus moeten we op de hoogte blijven.”

En hoe ziet zo’n veiligheidsprotocol er dan uit?

“In dat document staat precies beschreven hoe een medewerker zich op dat moment in dat land moet gedragen om geen risico te lopen. Voor tachtig procent van de landen is er een standaard- protocol. Iemand die naar België gaat, moet zijn identiteitsbewijs niet vergeten, verder geen bijzonderheden. Maar staat een land vaak in de krant, dan ligt het meestal anders. Nigeria bijvoorbeeld, en dan heb ik meteen twee uitersten genoemd.”

Welk gewicht heeft het veiligheidsprotocol?

“De medewerker ondertekent het protocol, het is dus bindend. Houdt iemand zich niet aan het protocol en gebeurt er iets, dan heeft hij iets uit te leggen. Maar tot nu toe komen medewerkers steeds veilig thuis als ze in het buitenland hebben gewerkt. Als ze daar gemerkt hebben dat zaken anders waren dan in het protocol beschreven stond, dan passen we dat aan.”Online magazine door BlueBerry